باربری ولیعصر

باربری ولیعصر

باربری ولیعصر

باربری ولیعصر با استخدام کارگران جوان و آموزش آنها در زمینه های بسته بندی اثاثیه منزل و حمل و جابه جایی وسایل سنگین دارای برترین نیروی باربری در کشور است. هدف اصلی کارگران باربری جیحون بار کسب رضایت شما است.
برای حمل اثاثیه به صورت شبانه روزی با شماره ۰۹۱۲۰۳۵۲۵۷۵ تماس حاصل فرمایید.